Beregningene

Prisene i kalkulatoren er kun retningsgivende og det tas forbehold om at priser på reelle turer kan avvike fra estimatet.
Kalkulatoren tar utgangspunkt i avstands- og tidsberegninger fra Google Maps. Kø, omkjøringer og evt. tillegg forbompenger og fergebilletter blir ikke tatt hensyn til i beregningen av prisene.

Kalkulatoren beregner pris basert på de ordinære takstene sentralene oppgir.

Rabattordninger og fastpriser, eks. til/fra flyplass, blir ikke tatt hensyn til i beregningene.
Sjekk på taxisentralenes hjemmesider om det finnes fastpristilbud.

Kalkulatoren benytter takstene som gjelder kun for det tidspunktet som angis. I realiteten kan flere taksterbenyttes, eksempelvis om man går over til kveldstakst i løpet av turen.

Oppdatering av priser fra taxisentralene gjøres så snart vi får informasjon om takstendringer. Det kan ved enkelte tilfeller gå noe tid før takstene blir oppdatert.